30% giá thành smartphone là phí bản quyền công nghệ

Từ lâu bản quyền sáng chế công nghệ vẫn được xem là những “vũ khí hữu dụng” của các hãng công nghệ để tấn công đối thủ khác. Nhiều vụ kiện tụng liên quan đến các vấn đề bản quyền sáng chế giữa các “ông lớn công nghệ” trong thời gian qua. Và đây cũng chính là nguyên do đẩy giá thành các sản phẩm …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s