Hà Nội sẽ có đường Võ Nguyên Giáp vào tháng 7?

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký tờ trình gửi HĐND về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố trên địa bàn Hà Nội năm 2014.
Theo đó, Hà Nội sẽ đặt tên và điều chỉnh 26 tuyến đường, phố trên địa bàn 9 quận, huyện. Trong đó có các tuyến đường dự kiến …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s