Truyền thông Trung Quốc gọi Google, Facebook, Apple… là “những mối đe dọa”

Căng thẳng trên không gian mạng giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu khi chính phủ Mỹ chỉ đích danh Trung Quốc đứng đằng sau những cuộc tấn công mạng nhằm vào mình và ban hành lệnh truy nã 5 quan chức Trung Quốc, được cho là thuộc quân đoàn hacker bí ẩn thuộc quyền quản lý của quân đội Trung Quốc.
Đáp …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s