Nỗi lòng người bán vé số

Chị làm nghề bán vé số. Đã gần đến giờ mở số chị lại ngồi bó gối trên thềm một căn nhà kín cửa. Đôi mắt buồn rười rượi. Mười vé cuối cùng vừa bị kẻ gian giựt mất đồng nghĩa với khoảng tiền lời của một ngày lao động tan theo mây khói…
Phải biết đứng lên!
Chị vẫn cứ ngồi ở đó. Khoanh tay. Gư…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s