Số hóa truyền hình: Đã xem được 29 kênh, 3 kênh HD

Trong đó, đặc biệt có tới 3 kênh đang phát sóng với chuẩn HD.
Cụ thể, đài VTV đã phát sóng các kênh từ VTV1 đến VTV 6 tại ba thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Riêng tại hai thành phố còn lại, VTV phát sóng thêm hai kênh CVTV1, CVTV2 ở Cần Thơ và DRT ở Đà Nẵng. 3 kênh HD mà người dân có thể t…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s