Truy cập Wi-Fi miễn phí tại Nhật Bản bằng passport

Mặc dù Nhật Bản nổi tiếng với một số dịch vụ tốt nhất trên hành tinh. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ và văn hóa khiến Nhật Bản không được biết đến như là điểm đến du lịch thân thiện nhất.
Ngoài ra còn có một rào cản trong lĩnh vực công nghệ cao, chính là là Wi-Fi. Nếu như du khách có thể đến một qu…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s