6 hệ điều hành di động cạnh tranh vị trí thứ 3 sau iOS và Android

Ngày nay, gần như mỗi lần nói tới thiết bị di động, người dùng lại nghĩ ngay tới hai hệ điều hành Android và iOS, bởi đây là hai tượng đài gần như không lay chuyển được. Do đó, hệ điều hành nào sẽ đứng ở vị trí thứ 3 vẫn là một câu hỏi mở, và dĩ nhiên đó sẽ là cuộc canh tranh cực kỳ khốc liệt.
Dư…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s