Cảm ứng đa điểm từ mọi mặt phẳng

Darren Lim, một thanh niên 19 tuổi người Singapore, cùng với người bạn học Lai Xue của mình, đã lập nên một công ty startup về công nghệ có tên Ractiv, và thành quả đầu tiên của họ là Haptix, một thiết bị có thể chuyển đổi những bề mặt bình thường thành một giao diện cảm ứng đa điểm.
Trong quãng…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s