Ấn tượng 15 bức tranh tường nghệ thuật trên Google Street View

Google vừa công bố hơn 5.000 ảnh chụp của các bức tranh nghệ thuật đường phố (Graffiti) có trên Google Street View thông qua hình thức triển lãm trực tuyến. Cơ sở dữ liệu của dự án nghệ thuật này được tạo ra bởi Viện Văn hóa của Google tại Paris, sử dụng hình ảnh chụp bằng máy ảnh Street View cù…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s