Microsoft có thể tiên đoán tương lai

Microsoft có thể tiên đoán tương lai.

Thứ Bảy, ngày 21/06/2014 06:00 AM (GMT+7)
Microsoft công bố nền tảng Azure ML, cho phép công ty sử dụng sức mạnh của nguồn dữ liệu lớn trên điện toán đám mây để tiên đoán những điều có thể diễn ra trong tương lai thay vì chỉ thống kê thông qua những gì đã …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s