Giáo dục trực tuyến, nhiều nhưng vẫn thiếu

Sức mạnh số
Thứ Năm, 26/06/2014 – 03:58

Từ đó, giáo dục trực tuyến ra đời và nhanh chóng trở thành một phương thức học tiện lợi cho nhiều người. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại rất nhiều bất cập chưa được giải quyết xung quanh loại hình đào tạo này.

Sức mạnh số – Dân trí điện tử &#82…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s