Những tính năng mới ấn tượng trên nền tảng Android L

Thiết kế hoàn toàn mới

Thay đổi lớn nhất trong phiên bản Android L so với các phiên bản Android trước đây chính là về mặt thiết kế, mà theo Google hãng đã sử dụng ngôn ngữ thiết kế Material Design dành cho nền tảng của mình. 
Giống với nền tảng Windows Phone của Microsoft và iOS 7 của Apple,…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s