Nghi án nội gián ở Cục An ninh World Cup

Để World Cup 2014 diễn ra tốt đẹp, Brazil đã chi tới 2 tỉ real (tương đương 660 triệu euro) nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Trong đó, Cục An ninh Công nghệ (TST) được đặc biệt quan tâm với 100 chuyên gia máy tính làm việc 24/24. Đây là nơi lưu g…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s