Sốt với Sky nano 8x giá dưới 5 triệu đồng tại VN

Sky nano 8x là sản phẩm mà người dùng cảm giác khi cầm trên tay là thiết kế rất chắc chắn. Sky nano 8x đã xây dựng một sản phẩm kim loại chiếm tỷ lệ lớn trong bộ vỏ. Người dùng có thiện cảm ngay khi nhìn thực tế.

Mặt trước giao diện máy Sky nano 8x Đài Loan cao cấp cùng loa kép boss

Mặt sau má…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s