Đông thí sinh làm thủ tục dự thi

Giám thị đối chiếu ảnh trong hồ sơ với TS đến làm thủ tục dự thi tại Trường ĐH Thủy Lợi ngày 3.7 – Ảnh: Ngọc Thắng

Hà Nội: Số thí sinh (TS) đến làm thủ tục dự thi đông hơn năm trước. Lãnh đạo các hội đồng thi đều cho biết do năm nay số hồ sơ đăng ký dự thi giảm nhiều, số TS ảo ít h…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s