“Facebook coi người dùng như chuột bạch”

Tranh cái lớn đã nổ ra khi xuất hiện thông tin về việc, Facebook âm thầm khảo sát tâm lý đối với gần 700.000 người dùng hồi năm 2012. Tuy nhiên, không ai trong số những người người này biết rằng họ đã bị đưa ra làm thí nghiệm.
Theo CNN, “Chúng ta đều là những con chuột thí nghiệm trong mê cung i…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s