Những bộ óc toán học triệu đô

Với những cống hiến khoa học không ngừng nghỉ, các nhà toán học như Maxim Kontsevich hay Terence Tao đã nhận được hàng triệu USD tiền mặt từ các giải thưởng danh giá.
Maxim Kontsevich, 49 tuổi, là một giáo sư thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Nâng cao tại Paris, Pháp. Nghiên cứu toán học là niềm đa…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s