“Đổi mới thiết bị hội nghị truyền hình” với ADEMAX

Doanh nghiệp của bạn đã đầu tư thiết bị hội nghị truyền hình (HNTH) của Polycom, Sony, Cisco, Lifesize …?
Những thiết bị mà doanh nghiệp của bạn đầu tư đang trong tình trạng: cũ, lỗi thời về công nghệ, thường xuyên gặp sự cố, không đồng bộ với các điểm cầu khác?
Bạn muốn đổi mới thiết bị song bạ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s