Nghề đi nhờ xe chuyên nghiệp ở Indonesia

Đặc biệt, ở thủ đô Jakarta, những người đi nhờ xe còn được gọi là “dân chuyên nghiệp” khi kiếm được tiền từ việc này. Khi lên xe của một người hoàn toàn xa lạ, họ được trả tiền bởi giúp các tài xế đến đích nhanh hơn.
Hiện tượng này xuất phát từ thực tế giao thông ở Jakarta, khi thành…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s