Trung Quốc mất không 9 ngày mỗi năm vì tắc đường

Ngồi chết dí trong ôtô vì tắc đường là một trong những cảm giác khó chịu nhất của con người, và TomTom, nhà sản xuất thiết bị định vị biết điều đó. Công ty này thiết lập một chỉ số tắc đường vài năm trở lại đây, và lần đầu tiên công bố kết quả thu được tại Trung Quốc.

Tình trạng giao thôn…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s