Bên trong trại cai nghiện Internet tại Trung Quốc

Các nhà khoa học tại Trung tâm cai nghiện Internet Đại Hưng (Bắc Kinh) tiến hành quét não của một người nghiện Internet cho mục đích nghiên cứu. Các nhà tâm lý học cho rằng, áp lực cạnh tranh tại một đất nước 1,3 tỷ dân là nguyên nhân chính khiến nhiều thanh niên Trung Quốc tìm đến cuộc sống ảo …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s