Vụ đứt cáp quang: Tháng 8 mới khắc phục xong

Theo ông Hải, với diễn biến phức tạp trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng bất thường của cơn bão Rammasun, việc xác định được mốc thời gian tàu hàn cáp thực hiện được công việc là rất khó.
“Nhanh nhất có lẽ cũng phải giữa tháng 8, tình hình khắc phục sự cố này mới được hoàn tất”, ông Hải nói.
Trước…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s