Đặt Android L và iOS 8 lên ‘bàn cân’

Một trong những sự ganh đua hấp dẫn nhất trong lịch sử hiện đại là giữa Nikola Tesla và Thomas Edison. Cả hai nhà khoa học này đều được biết đến với việc phát minh ra vô số sản phẩm và tiên phong trong nền công nghệ mới, phần nhiều trong số đó vẫn còn sử dụng cho đến ngày nay.
Hôm nay, hơn một t…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s