Sản phẩm đột phá của HKPhone sẽ có giá bao nhiêu?

Trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt trên thị trường smartphone, việc trang bị vỏ kim loại cho một chiếc smartphone bình dân có thể coi là một đột phá. Tuy nhiên, xét trên một khía cạnh khác, điều này lại tạo ra áp lực cho nhà sản xuất, khi giá thành của các sản phẩm này chắc chắn cao hơn rất nh…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s