Việt Nam vào Top 10 nước gia công phần mềm tốt nhất

Sáng 25/7, Hội thảo toàn cảnh Công nghệ thông tin-truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam – VietNam ICT Outlook lần thứ 19 đã khai mạc.
Hội thảo toàn cảnh CNTT–TT Việt Nam – VIO 2014 xoay quanh chủ đề “Nền tảng thứ ba – Xu hướng và hiện thực triển khai”. Hội thảo năm nay sẽ khai thác …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s