Friend or Foe: Người khác đang nghĩ gì về bạn trên Facebook?

Ứng dụng này cũng sẽ cho biết trong những người đang theo dõi (follow) bạn, đâu là những người hâm mộ bạn thực sự, ai là những người thường bình luận hầu hết những chia sẻ của bạn. Tất cả các tính năng trên chủ yếu mang tính giải trí.
Riêng về khả năng bảo mật, ứng dụng sẽ cung cấp thông tin về …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s