Tiền thưởng cao nhất về khoa học gấp 270 lần lương cơ sở

Mức tiền thưởng cao nhất cho tác giả nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ sẽ tương đương 270 lần lương tháng cơ sở.
Đó là quy định tại nghị định về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ vừa được Chính phủ ban hành.
Đối với tá…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s