Hai cây đại thụ bên Vòm Mộ thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trao đổi với PV Dân trí, bà Đặng Thị Mai Yến – Phó Giám đốc Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã công nhân cây Khế (được trồng năm 1727) và cây Sộp (được trồng năm 1688) trong khu Vòm Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là cây …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s