Nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương Trần Trọng Tân qua đời

Ông Trần Trọng Tân tại một buổi góp ý Hiến pháp.
Tên thật của ông là Trần Trọng Hoãn, sinh ngày 15/10/1926 tại xã Tân Mỹ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ông tham gia cách mạng từ lúc còn là học sinh. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1946, ông từng là Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị (1950), Ủy viên Ban T…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s